Ford + Holden = Folden

Na pierwszy rzut oka wygląda na Mustanga. Po chwili jednak zobaczymy czworo drzwi, które zdradzają jego prawdziwe pochodzenie