Powstał „Katalog zdarzeń drogowych”

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym Holding SA opracowała katalog 190 najczęstszych sytuacji, w których dochodzi do kolizji drogowych.