Tata Motors z ambitnymi planami

Tylko w Polsce 30 nowych salonów, i to najpóźniej do końca 2011 roku. To ambitne plany, które mają pomóc indyjskiemu producentowi osiągnąć sprzedaż na poziomie kilku tysięcy pojazdów rocznie