Wszyscy mówią, ze trzeba ich 50% wywalić, a oni…

Trzeba coś zrobić z tą urzędniczą grandą dramozjadów i pasożytów, bo nas wykończą…